Cenník pre rok 2021

HYDINA
 
 
7 týždňové kuričky DOMINANT 
 3,80 € / ks
 7 týždňové kohúty DOMINANT 
3,50 €/ks
 
 
KŔMNE ZMESI
kuričky, nosnice a zajace
 
 
10 kg balenie 
 7,00 Eur
25 kg balenie  
15,00 Eur